Nissens

Здраво,
За да се логирате во  Nissens прво сменете го полето Webshop во Catalogue.
Погледни
Потоа внесете ги следните податоци:
Подледни
Корисничко име (Username): iko@iko.mk
Лозинка (Password): 12345

Контакт

Телефон/Факс:
+389 (2) 2770 480
Мобилен:
+389 (75) 231 624
E-mail:

Локација

Сава Ковачевиќ 1
1000 Скопје,
Р. Македонија